Spirit Journey - Kundalini Yoga

Your greatest strength is love. Your greatest weakness is fear. JB

What do we offer? Wat bieden wij aan?

A Weekly Kundalini Yoga Journey 


Taught by / Gegeven door Josita Swarte


Every Thursday / Iedere donderdag 

          20:00 - 22.00 (minimum 2 hrs) 


                            Studio Delphine Yoga & Massage,  

                            Van Beverningkstraat 118, The Hague

                            www.delphineyoga.com

 

According to Yogi Bhajan, the Master of Kundalini Yoga, the life of a human is totally based on the chakras – the energy centers of the body. This total science gave birth to Kundalini Yoga - a Yoga for householders - for people who have to cope with the daily challenges and stresses of holding jobs, raising families, and managing businesses. Kundalini Yoga is for everyone who wants the skills to cope successfully with the challenges of living in this day and age. 

Kundalini Yoga classes are a dynamic blend of postures, praanayam, mantra, music and meditation, which teach you the art of relaxation, self-healing and elevation. Balancing body and mind enables you to experience the clarity and beauty of your soul.

No previous experience in Yoga is required for you to achieve results with your very first class.


Volgens Yogi Bhajan de Master of Kundalini Yoga is het leven van een mens volledig gebaseerd op de chakra's - de energie centra in het lichaam. Deze wetenschap is de basis geweest voor Kundalini Yoga - een vorm van yoga voor huishoudens - voor iedereen die te maken heeft met dagelijkse uitdagingen en stress vanwege je baan, je gezin en/of het managen van een bedrijf. Kundalini Yoga is voor iedereen die de vaardigheden wil bezitten om succesvol te zijn met alle uitdagingen in het leven van alledag.

Kundalini Yoga lessen zijn een dynamische mix van houdingen, praanayam, mantra, muziek en meditatie, die je leren om jezelf te relaxen, te helen en op te liften. Het balanceren van je lichaam en geest zorgen ervoor dat je de helderheid en de schoonheid van je ziel kunt gaan ervaren.

Het is niet nodig om ervaring te hebben met Yoga om resultaten te bereiken met je allereerste les.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOTION FOR NEW STUDENTS! / PROMOTIE VOOR NIEUWE STUDENTEN!

The perfect way to discover Kundalini Yoga / Een voortreffelijke manier om Kundalini Yoga te ontdekken.

First 3 classes only euro 10,- per class (2 month valid) / Eerste 3 lessen slechts voor euro 10,- per les (2 maanden geldig).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kundalini Yoga - Group lessons / Groep lessen

Classes will be taught in English / Lessen zijn in het Engels (vertaling in het Nederlands is mogelijk).


1 single yoga class euro 17,50

10 classes euro 150,- (valid for 3 month)

*All prices are including VAT and without end date


Kundalini Yoga - Private lesson on request/ Prive les op verzoek